Systemy odzysku ciepła

14.09.2022

W świetle światowych trendów w dziedzinie oszczędzania energii, uwalnianie energii cieplnej z zewnętrznych modułów lodówek po prostu do atmosfery jest uważane za lekkomyślne marnowanie pieniędzy i zasobów. Ciepło z komercyjnych i przemysłowych urządzeń chłodniczych można wykorzystać do ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę za pomocą rekuperatorów. Sezon grzewczy w Ukrainie trwa 6 miesięcy. W tym okresie duże supermarkety, restauracje, stołówki, zakłady przetwórstwa spożywczego i inne zakłady produkcyjne, które wykorzystują wydajne urządzenia chłodnicze, wydają ogromne pieniądze na ogrzewanie i ciepłą wodę na potrzeby ciepłej wody użytkowej. System odzysku ciepła może obniżyć te koszty o co najmniej 40-50%, a w niektórych przypadkach całkowicie je wyeliminować.
Urządzenia do odzysku ciepła z agregatów chłodniczych pozwalają nie ograniczać energochłonności agregatów, ale wykorzystać energię cieplną odpadową do innych celów. To efekt ekonomiczny wprowadzenia rekuperatorów.

Zasada działania i rodzaje systemów odzysku ciepła

Z punktu widzenia termodynamiki istnieją 2 sposoby na pozyskiwanie ciepła ze skraplacza maszyny chłodniczej:

W pierwszym przypadku w obiegu chłodniczym należy zainstalować kolejny wymiennik ciepła. Pozwala to wykorzystać do 20% ciepła odprowadzanego przez lodówkę. Jednocześnie zastosowanie przegrzanego sprężonego czynnika chłodniczego umożliwia podgrzanie powietrza lub wody do 80-90°C.
Druga opcja pozwala usunąć znacznie więcej energii cieplnej. Jednak ciepło to będzie miało niski potencjał, tj. ogrzewanie powietrza lub wody może wynosić tylko do 30°C.
W najprostszej wersji stosuje się 2 ręcznie przełączane kondensatory – jeden na zewnątrz na cieplejsze pory roku, a drugi na zimę. W bardziej rozbudowanych wersjach jest stosowana automatyka i jeden skraplacz z wielokierunkowymi kanałami odprowadzania ciepła – do wymiennika ciepła lub na zewnątrz.
Jednym z innowacyjnych rozwiązań wdrożonych przez Ralco Technic był system odzysku i utylizacji ciepła z transkrytycznym obiegiem dwutlenku węgla. Takie rekuperatory CO2 umożliwiają podgrzanie wody do wysokich temperatur (powyżej 80°C) z późniejszym wykorzystaniem do ogrzewania, zaopatrzenia w ciepłą wodę lub do celów technologicznych.


Utylizacja i odzysk ciepła w przemyśle – od projektu do zdalnego sterowania

Firma Ralco Technic zrealizowała ponad 400 własnych projektów urządzeń chłodniczych oraz systemów odzysku ciepła z nich. Oferujemy kompleksową usługę „pod klucz”, która pozwoli przewidzieć instalacje do odzysku energii cieplnej już na etapie projektu. Dzięki kompetentnej inżynierii można zaoszczędzić nie tylko na zasobach energetycznych, ale także na inwestycjach w sprzęt chłodniczy.
Każdy z naszych 12 inżynierów ma doświadczenie z najnowszymi osiągnięciami chłodnictwa przemysłowego w Europie i USA. Dzięki temu możemy oferować niestandardowe rozwiązania i zagwarantować doskonałą pracę urządzeń pod ścisłym zdalnym monitoringiem.

Dzielić

Inne usługi

Napisać wiadomość
Wysłać