Supermarket „Tavria-V”
Klient

Tavria-V

Rodzaje pracy

Sprzęt chłodniczy

Obszar biznesowy

Supermarkety

Miasto

Chersoń

Ogólna lista prac

  • obliczenia i parametry niezbędnego sprzętu;
  • stworzenie projektu i towarzyszącej dokumentacji technicznej;
  • Produkcja NT wg projektu;
  • montaż komór chłodniczych u klienta;
  • jednostka montażowa;
  • przełączanie i automatyzacja systemów;
  • produkty prac uruchomieniowych;
  • miesiąc później przeprowadzono pierwszy serwis gwarancyjny;
Systemy zostały zainstalowane w 7 dni